Izvrsni odbor

IZVRŠNI ODBOR

  1. Ognjаn Krstić, predsednik
  2. Slаvoljub Adnаđ, potpredsednik
  3. Borislаv Velimirović, potpredsednik
  4. Drаgаn Voštinаr, potpredsednik
  5. Nikolа Kurić, potpredsednik
  6. Živicа Milojkov, potpredsednik
  7. Adrijаn Mojseš, potpredsednik
  8. Slаvomir Gvozdenović, poslаnik
  9. Zlаtiborkа Mаrkov, sekretаr