Komisije

У оквиру Савеза постоје 5 стручних комисија:

  1. Комисија за просвету и омладину
  2. Комисија за издаваштво
  3. Економско-финансијска комисија
  4. Комисија за културу и културну активност
  5. Комисија за етику и професионалну евалуацију запослених
  1. Комисија за просвету и омладину: председник комисије јесте МИЉА РАДАН
  1. Комисија за издаваштво:председник комисије јесте ВЕСНА СТЕПАНОВ
  1. Економско-финансијска комисија: председник економско-финансијске комисије јесте СЛАВОЉУБ АДНАЂ.
  1. Комисија за културу и културну активност:председник комисије јесте АЛЕКСАНДРА ЂУРЂЕВ
  1. Комисија за етику и професионалну евалуацију запослених: председник комисије јесте МАРКО РАДОСАВЉЕВИЋ