Процедура и услови учешћа на конкурсу за заузимање места АДМИНИСТРАТОРА ЗГРАДЕ (1/2 радне норме), у Старој Молдави, Караш-Северинска жупанија. [на румунском]

20200130-ConcursAdministratorCladireMVeche