Због новонастале ситуације и превентивних мера за сузбијање ширења епидемије коронавируса (COVID-19),

сва јавна догађања и манифестације Савеза Срба у Румунији су

О Т К А З А Н А

током трајања ванредног стања.