ЦЕНТАР ЗА НАУЧНА ИСТРАЖИВАЊА КУЛТУРЕ СРБА У РУМУНИЈИ

Информације о Центру за научна истраживања културe Срба у Румунији (ЦНИКСР) биће ускоро доступне.

Координатор: проф. др Михај Н. Радан