Оспособљавањем појединих седишта месних организација Савеза и њиховим опремљењем одговарајућим средствима, створена је могућност да се у дотичним местима оснују Српски културни центри, који пружају могућност одвијања разноврсних активности наше мањине.

Највећи културни центар налази се у Темишвару, на истој локацији са седиштем Савеза Срба у Румунији.

Потпунији подаци о свим културним центрима Срба у Румунији биће ускоро ажурирани.