Konstitutivni sastanak Demokratskog Fronta Srba i Hrvata u Rumuniji održan je 27. decembra 1989. u Temišvaru. Osnivački skup održan je 29. decembra 1989, kada je osnovana organizacija pod nazivom Demokratski savez Srba u Rumuniji. Osnivačka skupština je 19. februara 1990. odobrila statut Saveza i izabrala svoje rukovodstvo. Sud u Temišvaru priznao je DSSR kao pravno lice 26. februara 1990.

Godine 1992. organizacija je preimenovana u Demokratski savez Srba i Karaševaka u Rumuniji. Na godišnjoj skupštini Saveza 12. aprila 1997. odlučeno je da se naziv izmeni u Savez Srba u Rumuniji.

Predsednici:

Milenko Lukin: 19.02.1990 – 24.04. 1993.

Borislav Đ. Krstić: 24.04.1993 – 14.11.1996.

Dragan Župunski: 14.11.1996 – 12.04.1997. (v.d.)

Svetozar Živanov: 12.04.1997 – 18.09.1998.

Dragan Župunski: 18.09.1998 – 01.05.2001. (v.d.)

Dušan Popov: 01.05.2001 – 02.06.2001. (v.d.)

Ognjan Krstić: 02.06.2001 – 03.10.2003.

Slavomir Gvozdenović: 03.10.2003 – 08.05.2004 (v.d.); 08.05.2004 – 21.04.2012.

Ognjan Krstić: 21.04.2012 – danas.

Sekretari:

Stevan Jeftić: 1989-1990.

Božidar Vujica: 1990-1991.

Ljubomir Stepanov: 1991-1996.

Svetislav Rockov: 1996-2001.

Zlatiborka Markov: 2001-danas. 

Poslanici u Parlamentu Rumunije:

Milenko Lukin:1990-1992.

Slavomir Gvozdenović: 1992-2008, 2012-2016.

Dušan Popov: 2008-2012.

Slavoljub Adnađ: 2016-danas.

Opširnije podatke o radu Saveza Srba u Rumuniji tokom svojih prvih 25 godina postojanja možete pročitati OVDE.