Zbog novonastale situacije i preventivnih mera za suzbijanje širenja epidemije koronavirusa (COVID-19),

sva javna događanja i manifestacije Saveza Srba u Rumuniji su

O T K A Z A N A

tokom trajanja vanrednog stanja.