Rukovodeći savet Saveza Srba u Rumuniji (2017-2021)

A1 [ARAD]
Voštinar Darko – Arad
Nikić Tomislav – Fenlak

B1 [BUKUREŠT-PITEŠT, KRAJOVA]
Velimirović Borislav – Bukurešt

CS [KARAŠ-SEVERIN]
CS1
Stefanović Goran – Belobreška
Simonović Miladin – Belobreška
Marković Dušan – Belobreška

CS2
Stefanović Radovan – Sokolovac
Vuksanović Sava – Lugovet

CS3
Mojseš Viktor Adrijan – Stara Moldava
Petko Radoslav – Mačević
Matić Jovan – Ljupkova
Apostolović Silviju – Stara Moldava

CS4
Kokar Života Živa – Leskovica

CS5
Bajku Jadranka Jonela – Rešica

MH1 [MEHEDINC]
Balać Ilija – Svinica
Kurić Nikola – Svinica

T [TIMIŠ]
T1
Rošu Dušica – Veliki Semikluš
Aćimov Đura – Saravola
Adnađ Slavoljub /poslanik/ – Veliki Semikluš

T2
Tatarušanu Dijana – Deta

T3
Subin Bogdana – Čenej

T4
Glišić Sava – Dinjaš
Mirjanić Predrag – Srpski Semarton

T5
Miladinov Dušan – Stančevo

T6
Jorgovan Javorka – Ketfelj
Jorgovan Borko Sreda – Veliki Sempetar

T7
Radosavljević Marko – Temišvar
Roška Vesna – Temišvar
Milojkov Živica – Temišvar
Popov Dejan – Temišvar
Popov Dušan – Temišvar
Vuletić Radovanka – Temišvar
Sujić Tijana – Temišvar
Žurka Lučijan – Temišvar
Krstić Andreja – Temišvar
Adnađ Dejan – Temišvar
Jašin Saša /predstavnik Eparhije temišvarske / – Temišvar
Krstić Ognjan /predsednik/ – Temišvar
Markov Zlatiborka /sekretar/ – Temišvar