Comitetul Executiv al Uniunii Sârbilor din România (2021-2025)

Crîstici Ognean – președinte U.S.R. și deputat
Voștinar Darco – vicepreședinte U.S.R. (jud. Arad)
Velimirovici Borislav – vicepreședinte U.S.R. (mun. București)
Moiseș Victor Adrian – vicepreședinte U.S.R. (jud. Caraș-Severin)
Curici Nicolae – vicepreședinte U.S.R. (jud. Mehedinți)
Iorgovan Borco Sreda – vicepreședinte U.S.R. (jud. Timiș)
Popov Deian – vicepreședinte U.S.R. (mun. Timișoara)