CENTAR ZA NAUČNA ISTRAŽIVANJA KULTURE SRBA U RUMUNIJI

Informacije o Centru za naučna istraživanja kulture Srba u Rumuniji (CNIKSR) biće uskoro dostupne.

Koordinator: prof. dr Mihaj N. Radan