Mesne organizacije Saveza Srba u Rumuniji (2021-2025)

A1 [ARAD]

Arad. […]

Naćvala. […]

Pečka. […]

Fenlak. […]

B1 [BUKUREŠT-PITEŠT, KRAJOVA]

Bucurešt. […]

Pitešt. […]

Krajova. […]

CS [KARAŠ-SEVERIN]

CS1

Belobreška. […]

Divić. […]

Radimna. […]

Požežena. […]

CS2

Bazjaš. […]

Sokolovac. […] 

Lugovet. […]

Zlatica. […]

CS3

Stara Moldava. […]

Mačević. […]

Ljupkova. […]

Berzaska. […]

CS4

Leskovica. […]

Oravica. […]

CS5

Karaševo. […]

Rešica. […]

MH1 [MEHEDINȚI]

Svinica. […]

Drobeta-Turn Severin. […]

Oršava. […]

T [TIMIȘ]

T1

Čanad. […]

Veliki Semikluš. […]

Saravola. […]

Mali Bečkerek. […] 

T2

Denta. […]

Soka. […]

Deta. […] 

Đir. […]

Čakovo. […]

T3

Čenej. […]

Nemet. […]

T4

Dinjaš. […]

Srpski Semarton. […]

Ulbeč. […]

Ivanda. […]

Rudna. […]

Fenj. […]

T5

Stančevo. […]

Kraljevac. […]

Petrovo Selo. […]

T6

Ketfelj. […]

Varjaš. […]

Veliki Sempetar. […]

T7

Temišvar. […]