Osposobljavanjem pojedinih sedišta mesnih organizacija Saveza i njihovim opremljenjem odgovarajućim sredstvima, stvorena je mogućnost da se u dotičnim mestima osnuju Srpski kulturni centri, koji pružaju mogućnost odvijanja raznovrsnih aktivnosti naše manjine.

Najveći kulturni centar nalazi se u Temišvaru, na istoj lokaciji sa sedištem Saveza Srba u Rumuniji.

Potpuniji podaci o svim kulturnim centrima Srba u Rumuniji biće uskoro ažurirani.