S A O P Š T E NJ E

Zbog novonastale situacije i preventivnih mera za suzbijanje širenja epidemije koronavirusa (COVID-19), sva javna događanja i manifestacije Saveza Srba u Rumuniji su O T K A Z A N A tokom trajanja vanrednog stanja.