Na osnovu predviđanja Statuta SSR i poslovnika o radu, Izvršni odbor Rukovodećeg saveta SSR je na vanrednoj sednici održanoj dana 16.09.2020. godine usvojio

ODLUKU O SAZIVANjU VANREDNE GENERALNE SKUPŠTINE

Vanredna skupština SSR održaće se u subotu, 26.09.2020, s početkom u 10.00 časova, po regionalnim teritorijalnim jedinicama u Aradu, Bukureštu, Staroj Moldavi, Svinici, Temišvaru. Rad skupštine odvijaće se preko elektronske komunikacione platforme ZOOM.

Dnevni red:

1. Izbor kandidata Saveza Srba u Rumuniji za parlamentarne izbore decembra 2020.

2. Usvajanje strategije i izborne kampanje SSR.

***

[09.30-10.00 – Upis delegata i dekontacija putnih troškova]

 

Napomena:

Pismo namere potencijalnih kandidata (koji ispunjavaju uslove predviđene Statutom) za mesto kandidata za poslanika SSR dostaviti u fizičkom formatu sekretaru SSR, u sedištu SSR u Temišvaru (ul.Mangalija br. 29) ili putem elektronske pošte na mejl adresu Saveza (kontakt@savezsrba.ro) .

Rok za dostavljanje pisama je 21. septembar 2020.