Proiectul DBSR (Digitalna biblioteka Srba u Rumuniji – Biblioteca Digitală a Sârbilor din România) a fost motivat de dorințele îndelungate ale unui număr mare de oameni din rândurile comunității noastre, legate de salvarea de la distrugere (și implicit de la uitare) a exemplarelor rare și greu accesibile ale cărților vechi, ale revistelor sau ziarelor în limba sârbă publicate pe teritoriul României de azi.

Prima inițiativă în acest sens a apărut în cadrul Organizației Locale Timișoara a Uniunii Sârbilor din Romania, prin hotărârea de a digitaliza cu ajutorul tehnologiei curente mai întâi colecțiile unice de ziare sârbești existente în fondul Bibliotecii Sârbești din Timișoara. În acest mod s-au creat premisele ca nou-createle exemplare digitale să constituie fondul unei noi biblioteci virtuale, astfel ca opusul editorial deosebit de bogat al Sârbilor din România – ale cărui începuturi se află în deceniul trei al secolului al XIX-lea – să poată fi pus la dispoziție publicului larg, prin intermediul acestui site.

Conținutul site-ului nu este limitat doar la ideea inițială (ziare, reviste și cărți), el conținând un spectru mult mai larg de materiale despre comunitatea noastră sau care au apărut în comunitatea noastră.

Site-ul Bibliotecii Digitale a Sârbilor din România este organizat în douăzeci de categorii. Pentru o disponibilitate mai largă, există versiuni identice ale site-ului (paginilor) în limbile sârbă (cu caractere chirilice și latine), română și engleză.
Biblioteca Digitală a Sârbilor din România (DBSR) este o bibliotecă virtuală deschisă, cu acces nelimitat tuturor vizitatorilor. În acest sens, toate materialele de pe site se pot descărca în scopul utilizării ulterioare, în concordanță cu Condițiile de utilizare existente.

Site-ul este accesibil la adresa: www.dbsr.ro