Adaptarea unor sedii ale organizațiilor locale ale Uniunii, cât și dotarea lor cu mijloace corespunzătoare, a deschis posibilitatea înființării în locațiile respective a Centrelor Culturale Sârbe, care să ofere posibilitatea desfășurării unei palete largi de activități ale minorității noastre.

Cel mai mare centru cultural se află la Timișoara, în aceeași locație cu sediul Uniunii Sârbilor din România.

Informații detaliate despre toate centrele culturale ale sârbilor din România vor fi publicate în curând.