На основу предвиђања Статута ССР и пословника о раду, Извршни одбор Руководећег савета ССР је на ванредној седници одржаној дана 16.09.2020. године усвојио

ОДЛУКУ О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ ГЕНЕРАЛНЕ СКУПШТИНЕ

Ванредна скупштина ССР одржаће се у суботу, 26.09.2020, с почетком у 10.00 часова, по регионалним територијалним јединицама у Араду, Букурешту, Старој Молдави, Свиници, Темишвару. Рад скупштине одвијаће се преко електронске комуникационе платформе ZOOM.

Дневни ред:

1. Избор кандидата Савеза Срба у Румунији за парламентарне изборе децембра 2020.

2. Усвајање стратегије и изборне кампање ССР.

***

[09.30-10.00 – Упис делегата и деконтација путних трошкова]

 

Напомена:

Писмо намере потенцијалних кандидата (који испуњавају услове предвиђене Статутом) за место кандидата за посланика ССР доставити у физичком формату секретару ССР, у седишту ССР у Темишвару (ул.Мангалија бр. 29) или путем електронске поште на мејл адресу Савеза (kontakt@savezsrba.ro) .

Рок за достављање писама је 21. септембар 2020.