Извршни одбор Савеза Срба у Румунији (2021-2025)

Огњан Крстић – председник С.С.Р. и посланик
Дарко Воштинар – потпредседник С.С.Р. (жуп. Арад)
Борислав Велимировић – потпредседник С.С.Р. (Букурешт)
Виктор Адријан Мојсеш – потпредседник С.С.Р. (жуп. Караш-Северин)
Никола Курић – потпредседник С.С.Р. (жуп. Мехединц)
Борко Среда Јоргован – потпредседник С.С.Р. (жуп. Тимиш)
Дејан Попов – потпредседник С.С.Р. (Темишвар)