Пројекат ДБСР (Дигитална библиотека Срба у Румунији) покренут је дугогодишњом тежњом великог броја појединаца из редова наше заједнице да се спасу од уништења и сачувају од заборава ретки и тешко доступни примерци старих књига, часописа или новина на српском језику штампаних на данашњој територији Румуније.

Прва иницијатива у том смислу потекла је у оквиру Темишварске организације Савеза Срба у Румунији, одлуком да се уз помоћ савремене технологије најпре дигитализују постојеће уникатне колекције српских гласила из фонда Српске читаонице у Темишвару. На тај су начин створени услови да новонастали електронски примерци образују фонд нове виртуелне библиотеке, те да изузетно богат издавачки опус Срба у Румунији – чији почеци досежу трећу деценију XIX века – буде доступан широј јавности, путем овога сајта.

Садржај сајта није ограничен само на првобитну идеју (новине, часописe и књиге), већ обухвата много ширу лепезу материјала о нашој заједници или насталих у оквиру наше заједнице.

Сајт Дигиталне библиотеке Срба у Румунији организован је у деветнаест категорија. Ради шире доступности, постоје идентичне верзије сајта (страница) на српском (ћирилоцом и латиницом), румунском и енглеском језику. 

Дигитална библиотека Срба у Румунији (ДБСР) је виртуелна библиотека отвореног типа, са неограниченим приступом свим посетиоцима. У том смислу, сви се материјали са сајта могу преузети ради даљег коришћења, у складу са постојећим условима о коришћењу.

Сајт је доступан на адреси: www.dbsr.ro