Издавачка кућа Савеза Срба у Румунији основана је маја 1994. године. Годишње, ССР објављује око двадесетак наслова књига, а такође издавач је гласила: „Наша реч“ (једини недељник Срба у Румунији), „Књижевни живот“ (књижевни часопис, излази два пута годишње), „Нови темишварски весник“ (часопис, излази два пута годишње) и „Банатски алманах“ (календар-алманах, излази једном годишње).

Сем редовне периодике, до краја 2019. ИК ССР објавила је 70 књига прозе и поезије, 92 монографије, 33 антологије, 23 књига есеја и публицистике, 16 књига за децу, 27 превода, 9 књига „из наше заоставштине“, 6 речника, 10 календара-алманаха, 32 књиге из области научне литературе и 2 фототипска издања.