Месне организације Савеза Срба у Румунији

A1 [AРАД]

Aрад. […]

Наћвала. […]

Печка. […]

Фенлак. […]

B1 [БУКУРЕШТ-ПИТЕШТ, КРАЈОВА]

Букурешт. […]

Питешт. […]

Крајова. […]

CS [КАРАШ-СЕВЕРИН]

CS1

Белобрешка. […]

Дивић. […]

Радимна. […]

Пожежена. […]

CS2

Базјаш. […]

Соколовац. […] 

Луговет. […]

Златица. […]

CS3

Стара Молдава. […]

Мачевић. […]

Љупкова. […]

Берзаска. […]

CS4

Лесковица. […]

Оравица. […]

CS5

Карашево. […]

Решица. […]

MH1 [MEHEDINȚI]

Свиница. […]

Дробета-Tурн Северин. […]

Оршава. […]

T [TIMIȘ]

T1

Чанад. […]

Велики Семиклуш. […]

Саравола. […]

Мали Бечкерек. […] 

T2

Дента. […]

Сока. […]

Дета. […] 

Ђир. […]

Чаково. […]

T3

Ченеј. […]

Немет. […]

T4

Дињаш. […]

Српски Семартон. […]

Улбеч. […]

Иванда. […]

Рудна. […]

Фењ. […]

T5

Станчево. […]

Краљевац. […]

Петрово Село. […]

T6

Кетфељ. […]

Варјаш. […]

Велики Семпетар. […]

T7

Темишвар. […]