На основу предвиђања Статута ССР и пословника о раду, Извршни одбор Руководећег савета ССР је на седници одржаној дана 07.09.2020. године усвојио

ОДЛУКУ О САЗИВАЊУ ГЕНЕРАЛНЕ СКУПШТИНЕ

Редовна изборна седница Скупштине ССР одржаће се у суботу, 19.09.2020, с почетком у 11.00 часова, по регионалним територијалним јединицама у Араду, Букурешту, Базјашу, Старој Молдави, Решици, Свиници, Великом Семиклушу, Дети, Ченеју, Српском Семартону, Станчеву, Великом Сенпетру, Темишвару.

Рад  скупштине ће се одвијати преко електронске комуникационе платформе ZOOM.

Дневни ред:

1. Разматрање и усвајање годишњег финансијског извештаја, извештаја Надзорне (цензорске) комисије, извештаја о пословању у 2019. години (извештаји о посланичкој активности, активности Савеза и културним активностима-пројектима) и усвајање реализације буџета прихода и расхода за 2019. годину.

2. Избор председника ССР.

3. Разматрање и доношење одлуке о усвајању програма активности, инвестиционог плана, културног календара активности и оквирног буџета ССР за 2020. годину.

4. Усвајање измена и допуна у Статуту ССР

***

[10.30-11.00 – Упис делегата и деконтација путних трошкова]

 

Напомена:

Писмо намере потенцијалних кандидата (који испуњавају услове предвиђене Статутом) за место председника ССР доставити у физичком формату секретару ССР, у седишту ССР у Темишвару, ул. Мангалија бр. 29 или путем електронске поште на мејл адресу Савеза (kontakt@savezsrba.ro).

Рок за достављање писама је 11. септембар 2020.